terug naar de homepage

Algemene Voorwaarden & AVG

Middels het plaatsen van een reservering gaat de reserverende partij akkoord met de Algemene Voorwaarden van Gonzales Barbecue Restaurant Ede zoals hieronder beschreven.

Aanpassingen Algemene Voorwaarden per 10-08-2020

Met ingang van 10 augustus 2020 zijn er door de overheid in het kader van de coronabestrijding een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd welke zijn opgenomen in en onderdeel uit maken van onze Algemene Voorwaarden.

  • Vooraf reserveren is verplicht.
  • Bij binnenkomst wordt aan de bezoekers van het restaurant een aantal gezondheidsvragen gesteld.
  • Gasten dienen te blijven zitten aan de hen toegewezen tafel
  • Van alle bezoekers aan het restaurant worden contactgegevens geregistreerd ten behoeve van contactonderzoek door de GGD.
  • De volgende gegevens dienen door iedere bezoeker van het restaurant te worden verstrekt: datum en tijd van bezoek, naam, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens worden uitsluitend, indien nodig, aan de GGD verstrekt en worden 2 weken bewaard waarna deze worden vernietigd.
  • Indien opzettelijk foutieve informatie wordt verstrekt behoudt de directie van Gonzales Barbecue Restaurant zich het recht voor om bezoekers van het restaurant de toegang te ontzeggen dan wel te verzoeken het restaurant te verlaten.

Reserveringen: Elke reservering moet eerst door Gonzales zijn bevestigd, alvorens de reservering geaccepteerd en geplaatst kan worden. Bij telefonisch reserveren kan dat direct, bij online reserveringen geldt dat elke dag dat het restaurant open is de reserveringen door onze medewerkers worden behandeld en beantwoord.

De reservering wordt dus zoveel als mogelijk dezelfde dag nog beantwoord. Reserveringen worden in de regel binnen 24 uur beantwoord.

Het bovenstaand geldt voor reserveringen die betrekking hebben op de standaardopeningstijden.

Indien het een reservering betreft betrekking hebbende op niet-standaard openingstijden van het restaurant, dan wel speciale verzoeken of arrangementen inhouden, dan kan de behandelingstermijn langer duren daar over dergelijke zaken overleg nodig is met  het restaurantmanagement.

Betalingen: Betalen kan contant of via pin. Betalen per creditcard heeft niet onze voorkeur. Ook accepteren wij de Nationale Dinercheque, de VVV kadobon , de Horeca Cadeaukaart, de Gegarandeerde Dinerbon en de Your Gift card als (deel) betaling van de factuur.

Per reservering ontvangt men één gespecificeerde factuur inclusief BTW. BTW bedrag wordt op de factuur aangegeven.

Apart betalen is helaas niet mogelijk.

Bedrijven en instellingen kunnen de rekening laten opsturen / “op rekening” betalen.
Hiervoor dient een verzoek gedaan te worden vooraf bij reservering.

Gonzales Barbecue Restaurant Ede hanteert een strikte betalingstermijn van 8 dagen.

Betalen “op rekening” is alleen mogelijk voor bedrijven en instellingen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Bij betaling “op rekening” wordt € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Cadeaubonnen: De Gonzales cadeaubonnen zijn nimmer inwisselbaar voor geld. Met Gonzales cadeaubonnen kan in Gonzales restaurants worden betaald, gedurende de looptijd van de bon en bij de vestiging die op de bon vermeld staat. Indien er geen vestiging op de bon vermeldt staat is deze inwisselbaar bij elk Gonzales restaurant in het land. Indien er geen looptijd op staat is deze in principe onbeperkt, tenzij het een cadeaubon betreft die 1-op-1 gekoppeld is aan een bepaald prijs-product combinatie, zoals bijv. en bbq-bon ter waarde van 1 BBQ-menu. In dat laatste geval verliest de bon haar geldigheid bij de eerste prijs- of productwijziging aangaande dat product, in het geval er geen looptijd op de betreffende bon vermeld zou staan. Cadeaubonnen zijn waardepapieren die verstrekt worden indien de tegenwaarde ervoor is ontvangen door Gonzales. Cadeaubonnen kunnen in de restaurants worden gekocht en contant worden afgerekend daar, dan wel via de cadeaubonnenpagina van www.gonzalesede.nl, zulks door middel van een online bestelformulier. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen aan u verzonden. Hierbij kunt u kiezen voor aangetekend versturen of niet. Indien u kiest voor niet aangetekend versturen ligt het risico van niet of foutieve bezorging volledig bij de koper en kunnen deze gebreken in de bezorging niet worden verhaald op het aan Gonzales betaalde bedrag. Indien een uitgevoerde betaling alsnog in een later stadium wordt gestorneerd door de bank, terwijl de bonnen al zijn geleverd, dan zullen de nummers van die bonnen als onwettig betaalmiddel worden geregistreerd en kenbaar worden gemaakt aan de restaurants. Houdt u rekening met een verwerkingsperiode van ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van betaling.

Annuleringen: Bij reserveringen voor een groep van 6 personen of meer verzoeken wij eventuele (deel-)annuleringen 2 dagen voor de gereserveerde datum aan ons door te geven. Mocht dit later gebeuren, dan behoudt Gonzales zich het recht voor u de barbecue-menu’s  in rekening te brengen, zulks ten bedragen van 1x de geldende bbq-menuprijs.

Indien het een annulering betreft betrekking hebbende op aan ander menu dan het standaard BBQ-menu, bijv. het kerstmenu, dan zal de prijs en waarde van de in rekening te brengen menu’s corresponderen met de dan geldende prijs van die menu’s.

Aansprakelijkheid: Gonzales Barbecue Restaurant Ede is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van een reservering, annulering, bezoek aan of consumptie bij Gonzales, behoudens indien en voor zover een toepasselijke verzekering of daartoe bevoegde instantie besluit de betreffende schade te vergoeden en deze daadwerkelijk uitkeert.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): Persoonlijke gegevens van gasten worden in het kassasysteem en op de website server van Gonzales Barbecue Restaurant Ede opgeslagen om reserveringen te verwerken.

Gonzales Barbecue Restaurant verzamelt de volgende gegevens:

  • Achternaam, telefoonnummer, datum en tijdstip van bezoek aan het restaurant, aantal personen waarmee het restaurant bezocht wordt, indien via internet gereserveerd het e-mailadres. En, indien optioneel verstrekt bij reservering via de website, de geboortedatum.
  • Indien vooraf gereserveerd zijn betalingen te herleiden naar personen op basis van het betaalde bedrag per tafelnummer en de daaraan gekoppelde reservering. Verder kan herleid worden of bezoekers van het restaurant contant, per pin, met creditcard of d.m.v. cadeaukaarten heeft betaald. Er kunnen en worden geen bankgegevens geregistreerd.

Daarnaast kan Gonzales Barbecue Restaurant Ede de gegevens, na uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker van het restaurant en of website, voor marketing- of service doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden behalve wanneer daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag licht.

Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving worden persoonsgegevens als onderdeel van de administratie maximaal 7 jaar bewaard.

Terug naar Homepage

Terug naar boven